ايران براي اولين بار در رده بندي تيمي وزنه برداري ، سوم جهان ايستاد

براي نخستين بار در تاريخ وزنه‌برداري ايران تيم ملي كشورمان بر سكوي جهاني قرار گرفت.

در پايان هفتاد و نهمين دوره رقابت‌هاي وزنه‌برداري قهرماني جهان تيم ملي وزنه‌برداري ايران در مكان سوم قرار گرفت.

تيم ايران با كسب اين نتيجه توانست 6 سهميه كامل براي حضور در بازي‌هاي المپيك لندن را به دست آورد.

تيم‌هاي چين و روسيه نيز اول و دوم شدند.

براي نخستين بار در تاريخ وزنه برداري ايران، در يک رقابت فوق سنگين، دو مدال طلا و نقره به ايران رسيد و يک رکورد جهاني با ارزش شکسته شد تا تيم ايران بهترين نتيجه حضورش در ادوار رقابتهاي جهاني در 79 سال گذشته را بدست آورد.

در پايان رقابتهاي فوق سنگين وزنه برداري قهرماني جهان در پاريس، بهداد سليمي با بالاي سر بردن وزنه هاي 214 و 250 کيلوگرم در حرکات يک ضرب و دوضرب به سه مدال طلا رسيد.

سجاد انوشيرواني با رکوردهاي 198 و 241 کيلوگرم در مجموع با رکورد 439 کيلوگرم دوم شد و وزنه بردار کره اي در مکان سوم قرار گرفت. انوشيرواني در اين رقابت‌ها دو نقره و يك برنز گرفت.

گزارش مسابقه:

بهداد سليمي همانگونه که پيش بيني مي شد در حرکت يک ضرب وزنه برداري قهرماني جهان رکورد جهاني حسين رضازاده را در اين حرکت شکست تا نام يک ايراني ديگر به رکوردهاي دنيا اضافه شود.

او به ياد رقابتهاي ديدني و پرقدرت حسين رضازاده به عنوان آخرين وزنه برداري بود که به روي تخته آمد. او در ابتدا وزنه 210 کيلوگرم را بالاي سر برد تا مدال طلايش حتمي شود. سليمي در دومين حرکت يك ضرب وزنه 209 کيلوگرم را بالاي سر برد و در سومين حرکت، با انتخاب وزنه 214 کيلوگرم، سالن رقابتها را به وجد آورد. او در نهايت با قدرت به روي تخته آمد و براحتي وزنه 214 کيلوگرمي را مهار کرد. سليمي بلافاصله پس از اين رکوردشکني به روي وزنه ها نشست و با دست راست خود حسين رضازاده را که در گوشه اي از سالن نشسته بود نشان داد. پس از آن هم به کنار تخته رفت و رضازاده هم با بالا آمدن از پله ها در کنار تخته قرار گرفت و يکديگر را در آغوش کشيدند.

اين رکورد تنها رکورد شکسته شده در بخش مردان اين دوره از رقابتها بود. بدين ترتيب از هم اکنون سليمي را مي توان ستاره رقابتهاي پاريس محسوب کرد.

او در پشت صحنه نيز درحالي که اشک شوق را همراه با خنده بر لب داشت، گفت: "به همسرم قول داده بودم اين رکورد را بشکنم. خوشحالم که به قولم عمل کردم و اين رکورد تقديم به همه ايرانيان. من البته مي توانستم رکوردهاي بهتري داشته باشم، اما آنها را گذاشته ام براي بازيهاي المپيک."

در حرکت يک ضرب، سکه ي تيم ايران يک روي ديگر هم داشت که آن سجاد انوشيرواني از ديار اردبيل بود. او رقابتش را در يک ضرب با انداختن وزنه 193 کيلوگرمي آغاز کرد. در دومين حرکت يک ضرب اين وزنه را مهار کرد و براي آخرين بار با مهار وزنه 198 کيلوگرم، نتيجه اي تاريخي را براي ايران رقم زد و به مدال برنز مسابقه ها رسيد.

اين براي نخستين بار است که ايران به دو مدال رقابتهاي دسته فوق سنگين دست مي يابد.

بهداد سليمي درحالي که چيزي به پايان رقابت نبود، با تشويق پرشور تماشاگران وارد تخته شد تا وزنه 241 کيلوگرم را بالاي سر ببرد. او براحتي اين وزنه را مهار کرد تا بخت نخست مدال دوضرب و مجموع باشد. سليمي درحالي براي حرکت دوم دوضرب به روي تخته آمد که وزنه 250 کيلوگرمي را انتخاب کرده بود. کوروش باقري هم به او تاکيد مي کرد که هنوز مسابقه تمام نشده است. با فرياد "يا علي" به روي تخته آمد و اين وزنه را نيز با قدرت به روي سر کشيد. او براي حرکت سوم وزنه 260 کيلوگرم را انتخاب کرد. او با اين رکورد مي توانست رکورد مجموع دنيا که در اختيار رضازاده بود را به ميزان دو کيلوگرم بشکند. بارها فرياد کشيد يا مولاي من علي و به روي تخته آمد. سجاد انوشيرواني هم کنار تخته او را مي ديد. فرياد کشيد، اما سليمي در مهار آن موفق نبود و با 250 كيلوگرم، مدال طلاي دو ضرب و مجموع را هم به خود اختصاص داد.

اما انوشيرواني در دوضرب کار بسيار سختي براي رسيدن به مدال دوضرب و مجموع داشت. او نخستين حرکت يک ضربش را با بالاي سر بردن وزنه 228 کيلوگرمي شروع کرد. براي دومين بار نيز به راحتي وزنه 233 کيلوگرم را مهار کرد، اما براي بار سوم، سه بار وزنه اش را عوض کرد. اول وزنه 239 کيلوگرم را انتخاب کرد. براي بار دوم اين وزنه را 240 کيلوگرم کرد و دست آخر وزنه 241 کيلوگرم را انتخاب کرد. انوشيرواني در حالي به روي تخته آمد که در صورت مهار اين وزنه بر روي سکوي دوم مجموع قرار مي‌گرفت و در غير اين صورت به عنوان چهارمي بسنده مي کرد. او کار بسيار سختي در اين رقابت داشت. بهداد سليمي نيز از پشت صحنه نام او را فريا مي کشيد. انوشيرواني به روي تخته آمد. فرياد کشيد "يا باب الحوائج اباالفضل". دستانش را به ميله قفل کرد و به سختي وزنه را به روي سينه کشيد و پس ازلحظاتي وزنه 241 کيلوگرمي بالاي سر او بود. او با مهار اين وزنه پس از سليمي براي لحظاتي به رده دوم جدول رفت، اما هنوز حريف کره اي او که وزنه 255 کيلوگرم را درخواست کرده بود، از پا ننشسته بود. كزه‌اي لحظاتي پيش از رقابتش وزنه را يک کيلوگرم کم کرد و براي مهار اين وزنه به روي تخته آمد. او در صورت مهار اين وزنه نايب قهرمان جهان پس از سليمي مي شد. وزنه بردار کره اي وزنه 254 کيلوگرم را به روي تخته کشيد، اما پيش از مهار آن بر روي زمين افتاد تا نايب قهرماني انوشيرواني در دو ضرب و مجموع مسجل شود.

مدال هاي سليمي و انوشيرواني را هم حسين رضازاده بر گردنشان انداخت.

بهداد سليمي با شكستن ركورد يك ضرب جهان، سه مدال طلاي ارزشمند براي وزنه برداري ايران در رقابت‌هاي قهرماني جهان به ارمغان آورد و سجاد انوشيرواني هم نايب قهرمان شد.

 وزنه بردار دسته فوق سنگين ايران در آخرين روز از رقابت‌هاي جهاني پاريس با ثبت ركورد 214 كيلوگرم در يك ضرب، 250 كيلوگرم در دو ضرب و مجموع 464 كيلوگرم سه مدال طلا براي ايران به دست آورد.

سليمي در حركت دو ضرب كارش را با وزنه‌ي 241 آغاز كرد و در حركت دوم درخواست وزنه‌ي 250 كيلوگرمي را داد كه باز هم موفق بود. سليمي كه با درخشش در حركت يك‌ضرب خيالش تا حد زيادي از طلاي مجموع راحت بود براي حركت سوم وزنه‌ي 260 كيلوگرمي را درخواست كرد تا ركورد مجموع جهان را هم به خود اختصاص دهد اما اين وزنه را بالا نكشيد تا با 250 كيلوگرم به كار خود پايان دهد.

سجاد انوشيرواني ديگر وزنه بردار ايران در اين وزن پس از ثبت ركورد 198 كيلوگرم در يك‌ضرب و كسب مدال برنز، در حركت دو ضرب كارش را با 228 كيلوگرم آغاز كرد و در حركت دوم هم وزنه 233 كيلوگرم را با موفقيت بالاي سر برد و در حركت سوم با بالا بردن وزنه‌ي 241 كيلوگرمي به مدال نقره‌ي دو ضرب و مجموع رسيد.

قوي‌ترين مرد جهان پس از قهرماني در جهان مدال و ركوردش را به ملت ايران تقديم كرد.

 بهداد سليمي در پشت صحنه مسابقات جهاني وزنه‌برداري، پس از شكستن ركورد يك ضرب دسته فوق سنگين جهان و درحالي که اشک شوق را همراه با خنده بر لب داشت، گفت: "به همسرم قول داده بودم اين رکورد را بشکنم. خوشحالم که به قولم عمل کردم و اين رکورد تقديم به همه ايرانيان. من البته مي توانستم رکوردهاي بهتري داشته باشم، اما آنها را گذاشته ام براي بازيهاي المپيک." 

بهداد سليمي پس از كسب سه مدال طلاي جهان اظهار كرد: اين نتيجه تاريخي را من به همه ملت ايران تقديم مي‌كنيم.

بهداد سليمي اظهار كرد: اين براي نخستين بار است كه ما توانستيم در رده فوق سنگين به دو مدال ارزشمند دست پيدا كنيم. براي من مهم‌تر اين بود كه سجاد انوشيرواني هم توانست به مدال نقره برسد. او زانوي مصدومي داشت و به راحتي نمي‌توانست مدال بگيرد اما با غيرت و كوششي كه انجام داد توانست يك شب تاريخي و رويايي را براي ايران رقم بزند.

وي در پايان در حالي كه رسانه‌هاي گروهي ديگر در حال گفت‌وگو با او بودند، اظهار خرسندي كرد كه اين اتفاق در المپيك نيز براي ايران تكرار شود.

حسين رضازاده کسب نتايج تيم ملي وزنه برداري در مسابقات جهاني را لطف خدا دانست.

رئيس فدراسيون وزنه برداري ايران به پاريس اظهار کرد: من خدا را شکر مي‌کنم که به اين نتيجه رسيديم. ما از ابتدا به دنبال رسيدن به اين نتيجه بوديم و خدا را شکر که با چهار عنوان که دو تاي آن قهرماني، يک دومي و يک سومي بود رقابتها را ترک مي کنيم و باز هم بايد خدا را شکر کرد که در رده بندي تيمي به بهترين نتيجه تاريخ ايران که سومي جهان بود رسيديم.

وي ادامه داد: وزنه برداران ما براي اين نتيجه ماه ها تلاش کرده بودند. بايد از همه آنها و به خصوص کورش باقري تشکر کنم که واقعا سنگ تمام گذاشتند.

رضازاده در مورد شکستن رکورد يك ضربش توسط سليمي نيز گفت: اولين نفري که مي خواست اين رکورد شکسته شود من بودم. واقعا تلاش کرديم که بهداد رکورد بزند و خدا را شکر که سرانجام او اين رکورد را شکست. البته اين آخر کار نيست. بايد منتظر ماند و ديد که اين وزنه برداران و بهداد سليمي در المپيک چه رکوردهايي خواهند داشت.


اخبار قهرمانی والیبال در جام ملتهای آسیا 2

خوليو ولاسكو در ميان سيل هواداران شادمان از قهرماني تيم ملي ايران در آسيا گفت: ما در اين رقابت‌ها بدون شكست و تنها با واگذاري دو گيم قهرمان شديم، با اين حال نبايد تيم‌هاي آسيايي را دست كم بگيريم و مغرور شويم.

سرمربي تيم ملي واليبال ايران پس از قهرماني در آسيااظهار كرد: من خيلي از اين قهرماني خوشحال هستم. ما در كل اين رقابت‌ها تنها دو گيم را به حريفان واگذار كرديم و اين در حالي بود كه در هيچ ديداري شكست نخورديم و همواره پيروز بوديم و اين ارزشمند است.

وي ادامه داد: به نظر من سطح اين رقابت‌ها بسيار بالا بود. اين قهرماني تنها به كارهاي فني و تاكتيكي برنمي‌گردد، بلكه از نظر روحي و رواني هم بازيكنان ما نشان دادند كه عملكرد مطلوب و خوبي دارند.

پرافتخارترين مربي واليبال جهان ادامه داد: نبايد فراموش كنيم كه ما فقط در اين رقابت‌ها قهرمان شديم و نبايد حريفان آسيايي خود را از اين پس دست كم بگيريم. در آينده بايد براي رسيدن به اهداف بزرگتر تلاش كنيم.

وي با تشكر از حمايت هواداران پرشور ايراني خاطرنشان كرد: تماشاگران در بازي مقابل كره‌جنوبي و چين تمام ورزشگاه را پر كردند. تا پيش از اين دو ديدار بازيكنان تجربه بازي در چنين شرايطي را نداشتند اما در اين دو ديدار با جو سالن و ورزشگاه خو گرفتند و بايد از همه هواداراني كه ما را در اين رقابت‌ها تشويق كردند تشكر كنم.اظهارات ملي‌پوشان در شب رويايي واليبال
گفت‌وگوي  با 9 قهرمان ايران

ملي پوشان واليبال ايران پس از قهرماني در جام ملت‌هاي آسيا با تشكر از حمايت هواداران پرشور از انگيزه بالاي خود براي موفقيت‌هاي بعدي از جمله كسب سهميه المپيك خبر دادند.

 پس از شب رويايي واليبال ايران و قهرماني در قاره كهن هريك از ملي‌پوشان در حالي كه از شادماني در پوست خود نمي‌گنجيدند حمايت هواداران، آناليز و برنامه‌ريزي خوب كادر فني و همدلي و اتحاد تيم را از مهمترين عوامل موثر در اين قهرماني عنوان كردند.

تيم چين از کره برايمان سخت تر بود

کاپيتان تيم ملي واليبال ايران گفت: اين دوره از مسابقات از سطح بالايي برخوردار بود و با آناليز درستي که داشتيم توانستيم تيم چين را از پيش رو برداريم.

عليرضا نادي پس از قهرماني در آسيا در گفت وگو با خبرنگار ورزشي ايسنا اظهار كرد: ما اين قهرماني را به آساني به دست نياورديم و خوشحالم که توانستيم مردم را خوشحال کنيم.

وي ادامه داد: تيم چين حتي براي ما سخت تر از تيم کره جنوبي بود، چون اين تيم در اين بازي خوب ظاهر شد اما ما توانستيم با بازي خوبي که داشتيم آنها را شکست دهيم.

کاپيتان تيم ملي واليبال ايران افزود: با آناليزي که براي تيم انجام شده بود مقابل چين به برتري رسيديم.

نادي که از حضور تماشاگران در اين بازي به وجد آمده بود، گفت: اين تماشاگران فوق العاده بودند و من از تمام آن ها متشکرم که براي پيروزي تيم سنگ تمام گذاشتند. خوشحالم که توانستيم به قهرماني برسيم و مردم را نااميد نکنيم.

 موفقيت تيمي مهمتر از موفقيت فردي است

مهدي بازارگرد پشت خط زن اول ايران با اظهار خوشنودي از كسب مقام قهرماني گفت: خوشحالم كه همراه تيم ايران به اين افتخار دست پيدا كردم. من اين قهرماني را به مردم ايران و همه هواداراني كه در سالن حضور داشتند تبريك مي‌گويم. ما از ماه‌ها قبل در اردو هاي مختلف براي قهرماني در آسيا تلاش كرديم و خوشحالم كه به اين هدف رسيديم.

بازارگرد در پاسخ به سوالي درباره نيمكت نشيني در بازي مقابل سريلانكا خاطرنشان كرد: اگر در بازي با سريلانكا به ميدان مي‌رفتم شايد مي‌توانستم عنوان بهترين بازيكن آسيا را كسب كنم اما به نظر كادر فني و سرمربي احترام گذاشتم و در آن ديدار بازي نكردم. زيرا براي من موفقيت تيمي مهمتر از موفقيت فردي است. امروز همه ما پاداش كار تيمي خود را با قهرماني در آسيا جشن گرفتيم.

وي با اشاره به برتري قاطع ايران برابر تيم‌هاي چين، كره‌جنوبي و ژاپن تاكيد كرد: ملي‌پوشان نشان دادند كه سطح واليبال ايران از آسيا فراتر رفته و بايد به موفقيت در ميدان‌هاي بزرگ بيانديشيم. قطعا هدف بعدي ايران كسب سهميه المپيك است و اگر كادر فني باز هم من را به تيم ملي دعوت كند حاضرم با تمام وجود به كشورم خدمت كنم.

حضور پرشور هواداران در سالن به ما انگيزه دو چنداني داد

امير حسيني بهترين پاسور اين دوره از رقابت‌ها نيز با تبريك اين قهرماني به مردم ايران گفت: خوشحالم كه موفق شدم با بازگشت به تيم ملي به قهرماني ايران در آسيا كمك كنم. من و همه بازيكنان براي رسيدن به اين هدف همدل و متحد شده بوديم و تمام تلاش خود را براي پيروزي در اين رقابت‌ها به كار بستيم. مردم هم با حضور پرشور خود در سالن انگيزه مضاعفي به ما دادند و ما را در اين قهرماني ياري كردند.

وي در پاسخ به سوالي درباره ايفاي نقش خود به عنوان يك بازيكن با تجربه در ايجاد جنگ رواني در ديدار با كره‌جنوبي گفت: تيم كره يك تيم بسيار قوي است. مربي اين تيم قبلا هدايت تيم ما را برعهده داشت و ما براي اين تيم و مربي‌اش احترام زيادي قائل هستيم. در بازي با كره ليبروي حريف مي‌خواست جنگ رواني عليه بازيكنان ما آغاز كند اما بازيكنان ما با تجربه خود اجازه ندادند بازي به حاشيه برود. ما در اين دوره تيم‌هاي قدرتمند ژاپن، كره‌جنوبي و چين را مغلوب كرديم و خوشحالم كه با اقتدار قهرمان شديم.

سال آينده به ليگ جهاني مي رويم

پاسور تيم ملي قهرماني در آسيا را حق مسلم ايران دانست و وعده داد ايران در دوره آينده ليگ جهاني حضور داشته باشد.

مهدي مهدوي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: خدا را شکر مي کنم که شرمنده اين همه هواداري که به ورزشگاه آمده بودند نشديم. با بازي خوبي که انجام داديم چين را شکست داديم و قهرمان شديم که حقمان بود.

مهدوي در پاسخ به اين سوال که چرا بر خلاف بازي هاي گذشته از ست دوم به بعد به عنوان پاسور اول وارد بازي شد؟ عنوان کرد: به هر حال دستور تاکتيکي آقاي ولاسکو بود و نه تنها من بلکه همه بازيکنان ذخيره آماده بودند تا هر زمان که مربي بخواهد وارد زمين شوند. ولاسکو به گونه اي بازيکنان را آماده کرده بود که هيچ کس مشکلي با نيمکت نشيني نداشت. خوشحالم که توانستم عملکرد خوبي داشته باشم.

پاسور تيم ملي درباره امتيازهاي جا خالي‌هايي که مقابل چين در دو ست پاياني به دست آورد نيز خاطر نشان کرد: گاهي اوقات زمين حريف را نگاه مي کردم و امتياز با جاخالي مي گرفتم و بحث کري‌خواني نبود.

وي در پايان درباره شکست تيم ملي مقابل چين در مقدماتي ليگ جهاني هم گفت: به نظر من نبايد مي باختيم. مطمئن باشيد سال آينده آنها را شکست مي دهيم و به ليگ جهاني مي رويم.

از اين که محمودي قبولم دارد خوشحالم

پديده ايران در واليبال قهرماني آسيا از اين که با بازيکني مانند بهنام محمودي مقايسه شود، به خود افتخار مي کند.

امير غفور پيش از آغاز مراسم اهداي جام و بالا رفتن از سکوي قهرماني به خبرنگار ايسنا گفت: با اين نمايشي که بازيکنان ارائه دادند. ديگر نيازي به هيچ صحبتي نيست. چين را به بهترين شکل ممکن شکست داديم.

وي ادامه داد: از اين که با اين قهرماني مردم و هواداراني که اين چند روز به ورزشگاه آمدند خوشحال شدند، ما هم خوشحال شديم.

آبشارزن 20 ساله ايران در پاسخ به اين سوال که بزرگاني مانند محممودي و ترکاشوند از او به عنوان پديده واليبال ايران ياد کرده اند، گفت: من خودم زماني فکر مي کردم که در ايران ديگر بازيکني مانند بهنام محمودي نخواهيم داشت. از اين که به من لطف داشته اند و من را قبول دارند به خودم مي بالم و از آنها تشکر مي کنم.

احساس فوق العاده اي از اين قهرماني دارم

فرهاد ظريف پس از قهرماني در آسيا در گفت وگو با ايسنا ، اظهار كرد: احساس فوق العاده اي از اين قهرماني دارم و خوشحالم که توانستيم به قهرماني دست پيدا کنيم.

وي ادامه داد: اين مسابقات از سطح بسيار بالايي برخورد دار بود و ما مسابقات سختي را پشت سر گذاشتيم و توانسيتم قهرمان شويم.

ظريف گفت: اين قهرماني براي مردم است که با حضور در ورزشگاه به اين زيبايي ما را تشويق کردند و من از همه مردم بخاطر حمايت هايشان ممنونم.

ست اول با قلبمان بازي کرديم نه با عقلمان

فرهاد نظري افشار نيز گفت: ما در ست اول با قلبمان بازي مي کرديم نه با عقلمان اما در ست هاي ديگر به بازي برگشتيم، احساس را کنار گذاشتيم و عاقلانه بازي کرديم که نتيجه آن پيروزي مقابل چين بود.

وي ادامه داد: به نظر من بازي مقابل کره جنوبي برايمان سخت تر بود چون اگر  مقابل کره به پيروزي نمي رسيديم ممکن بود نتوانيم مدالي کسب کنيم اما مقابل چين خيالمان راحت بود که حداقل يک مدال خواهيم گرفت.

اين بازيکن تيم ملي خاطرنشان کرد: ما در مقابل تمام تيم ها براي پيروزي ظاهر مي شديم و تمام بازي هايي که انجام داديم برايمان حساس بود.

افشار ادامه داد: تماشاگران فوق العاده بودند و در تشويق ما هيچ چيز کم نگذاشتند اين پيروزي به خاطر آن هاست و من از مردم تشکر مي کنم.

وي افزود: اميدواريم در ادامه هم همين روند قهرماني خود را ادامه دهيم و بتوانيم نماينده خوبي براي ايران در جام جهاني باشيم.

اين قهرماني تقديم به ملت ايران

آرش كمالوند همدلي را يكي از دلايل اصلي موفقيت ايران در مسابقات جام ملت‌هاي آسيا دانست.

اين ملي پوش واليبال قهرماني ايران را به مردم كشور تبريك گفت و يادآور شد: به نظر من حضور پرشمار تماشاگران استثنايي بود و در هيچ كجاي جهان چنين چيزي وجود ندارد. جمعيت 20 هزار نفري از ساعت 4 سالن مسابقه را پر كرده بودند و جا دارد از همه تماشاگران تشكر كنم. دست همه درد نكند، انشاءالله توانسته باشيم جواب زحمات‌شان را بدهيم.

وي افزود: بازي بسيار حساسي را در فينال داشتيم . خدا را شكر كه نتيجه زحمات‌مان را گرفتيم و توانستيم قهرمان شويم. اين برد را به ملت عزيز ايران تقديم مي‌كنم.

 آناليزورها حريفان را خوب شناساندند

 محمد موسوي گفت: تماشاگران سنگ تمام گذاشتند و تنها كاري كه مي توانستيم در قبال لطف آن‌ها انجام دهيم قهرماني بود.

اين ملي پوش واليبال ضمن ابراز خرسندي از نتيجه‌ رقم خورده درباره بازي فينال به ايسنا گفت: بازي با چين هميشه سخت است، چين جزو تيم‌هاي مطرح و خوب آسيا است كه پر افتخارترين تيم آسيا هم به حساب مي‌آيد. ما شناخت كافي از اين تيم داشتيم. حدود دو، سه ماه پيش سه بازي تداركاتي با آن‌ها داشتيم و خوشبختانه روي نقاط ضعف شان تمركز كرديم. ست اول هم به خاطر حضور تماشاگران پر تعداد كه واقعا از ما حمايت كردند، استرس مضاعفي براي‌مان ايجاد شد. ما مي خواستيم جلوي تماشاگران شرمنده نشويم. به همين دليل گيم اول روند رو به رشدي نداشتيم، اما در ادامه بازي خودمان را كرديم. تماشاگران سنگ تمام گذاشتند و ما تنها كاري كه مي توانستيم براي آن‌ها انجام دهيم، قهرماني بود.

بازيكن سرعتي تيم ملي واليبال، عملكرد ايران را بهتر از سال‌هاي گذشته ارزيابي كرد و يادآور شد: واليبال سال به سال دارد پيشرفت مي‌كند. ما سال‌هاي گذشته هم نتيجه‌ خوبي گرفته بوديم. اما روي يك اشتباه بازي فينال را از دست مي داديم.اين بار با حمايت تماشاگران توانستيم در اين مسابقات پيروز شويم.

وي ميزباني را صددرصد به سود ايران دانست و به ايسنا گفت: همان طور كه ما در گيم اول بازي با چين استرس داشتيم، چيني‌ها هم در طول بازي استرس داشتند. حضور تماشاگران انرژي مثبتي داد.

موسوي درباره عملكرد خودش در بازي فينال، خاطر نشان كرد: در فينال براي اولين بار توانستم مانند گذشته بازي كنم. دو سه ماه آسيب ديده بودم. كمتر از ساير بازيكنان بازي كردم، در شرايط آرماني قرار نداشتم، اما خدا را شكر توانستم به روزهاي خوب باز گردم. بسيار خوشحالم و اميدوارم اين پيروزي‌ها تداوم داشته باشد.

ملي پوش واليبال درباره نقش ولاسكو در اين قهرماني گفت: ولاسكو مربي بسيار بزرگي است. نام اين مربي در كنار تيم ايران بسيار موثر است. ما تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتيم. آناليزورهاي او پيش از بازي تيم حريف را به خوبي به ما مي‌شناساند.


انتقاد داورزني پس از قهرماني در آسيا:
مملكت ما فوتبال زده شده است
واليبال واقعيت خود را نشان داد، چرا همش فوتبال؟!

محمدرضا داورزني از مملكت فوتبال زده انتقاد مي كند و مي گويد كه واليبال واقعيت خود را نشان داد و اميدوار است كه با حمايت همه جانبه از اين تيم براي اولين بار به المپيك راه پيدا كند.

رييس فدراسيون واليبال با بيان اين كه تيم ملي واليبال كار بسيار بزرگي انجام داد، اظهار كرد: ما تازه مي‌خواهيم به ميادين بزرگ‌تر فكر كنيم،‌ بايد براي كسب سهميه المپيك برنامه‌ريزي كنيم. واليبال ايران پتانسيل بسيار زيادي دارد. ما سعي كرديم هيچ كمبودي را احساس نكنند و همه شرايط برايشان مهيا شود. از اين پس هم مي‌خواهيم براي كسب سهميه المپيك همه امكانات را فراهم كنيم

وي با اشاره به راهيابي ايران به رقابت‌هاي جام جهاني ژاپن، ادامه داد: ما در ابتداي راه قهرماني هستيم، به عنوان تيم اول آسيا به جام جهاني صعود كرديم. اميدوارم اين تلاش ادامه پيدا كند تا المپيكي هم شويم. قهرماني هدف ما بود، اين واقعيت واليبال ايران است، از مسئولان مي خواهم كه در مملكت فوتبال زده به اين قهرماني توجه كنند. متاسفانه در كشور ما همش فوتبال است و فوتبال و فوتبال! همه برنامه‌هاي ورزشي در شبكه هاي مختلف تلويزيون به فوتبال مي پردازند، حال اين واليبال است كه دارد نشان مي‌دهد كه جايگاهي در بين مردم دارد.

رييس فدراسيون واليبال درباره استقبال پرشمار تماشاگران و حمايت بي شابئه آن‌ها از تيم ملي به ايسنا گفت: استقبال بي‌نظير بود. فكر مي‌كنم از زماني كه تالار 12 هزار نفري آزادي ساخته شده، حضور چنين جمعيتي بي‌سابقه بوده است.

داورزني با تاكيد بر اين كه قهرماني شايسته مردم ايران بود، با اشاره به هفته «دفاع مقدس» قهرماني را به خانواده‌ معظم شهدا تقديم كرد و گفت: فدراسيون واليبال پنج سال تلاش مستمر كرد تا به اين موفقيت برسد. اين پيروزي را به جامعه ورزش، رهبر عزيز و رييس جمهور محترم تبريك مي گويم و آرزو دارم با كمك خدا براي اولين بار به المپيك لندن راه پيدا كنيم.تاريخچه رقابتهاي واليبال قهرماني آسيا
"پرافتخارترين‌ها" ناكام مقابل "قهرمان"

تيم ملي واليبال ايران براي نخستين بار قهرمان آسيا شد و توانست در جمع قدرتهاي سنتي قاره كهن قرار گيرد.                                        


تيم ملي واليبال ايران براي نخستين بار قهرمان آسيا شد و توانست در جمع قدرتهاي سنتي قاره كهن قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طي 15 دوره گذشته مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا ژاپن با 6 قهرماني پرافتخارترين تيم آسيا است و پس از اين تيم كره‌جنوبي هم با پنج قهرماني در رده دوم قرار دارد. اين دو تيم در شانزدهمين دوره مسابقات قهرماني آسيا مقابل ايران شكست خوردند.

رده‌بندي سه تيم برتر 16 دوره مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا به اين شرح است:

* 1975 (استراليا):

1- ژاپن، 2- کره‏ جنوبي و 3- چين

* 1979 (بحرين):

1- چين، 2- کره‎جنوبي و 3- ژاپن

* 1983 (ژاپن):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‏ جنوبي

* 1987 (کويت):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‏ جنوبي

* 1989 (کره‏جنوبي):

1- کره‏ جنوبي، 2- ژاپن و 3- چين

* 1991 (استراليا):

1- ژاپن، 2- کره‏ جنوبي و 3- چين

* 1993 (تايلند):

1- کره‏ جنوبي، 2- قزاقستان و 3- ژاپن

* 1995 (کره‏جنوبي):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‌جنوبي

* 1997 (قطر):

1- چين، 2- ژاپن و 3- استراليا

* 1999 (ايران):

1- چين، 2- استراليا و 3- کره‏ جنوبي

* 2001 (کره جنوبي):

1- کره‏ جنوبي، 2- استراليا و 3- ژاپن

* 2003 (چين):

1- کره‎جنوبي، 2- چين و 3- ايران

* 2005 (تايلند):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‎جنوبي

* 2007 (اندونزي):

1- استراليا، 2- ژاپن و 3- کره ‏جنوبي

* 2009 (فيليپين)

1- کره جنوبي، 2- ايران و 3- کره جنوبي

* 2011 (ايران)

1 - ايران، 2 - چين، 3 ـ كره جنوبي

 طي 15 دوره گذشته مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا ژاپن با 6 قهرماني پرافتخارترين تيم آسيا است و پس از اين تيم كره‌جنوبي هم با پنج قهرماني در رده دوم قرار دارد. اين دو تيم در شانزدهمين دوره مسابقات قهرماني آسيا مقابل ايران شكست خوردند.

رده‌بندي سه تيم برتر 16 دوره مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا به اين شرح است:

* 1975 (استراليا):

1- ژاپن، 2- کره‏ جنوبي و 3- چين

* 1979 (بحرين):

1- چين، 2- کره‎جنوبي و 3- ژاپن

* 1983 (ژاپن):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‏ جنوبي

* 1987 (کويت):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‏ جنوبي

* 1989 (کره‏جنوبي):

1- کره‏ جنوبي، 2- ژاپن و 3- چين

* 1991 (استراليا):

1- ژاپن، 2- کره‏ جنوبي و 3- چين

* 1993 (تايلند):

1- کره‏ جنوبي، 2- قزاقستان و 3- ژاپن

* 1995 (کره‏جنوبي):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‌جنوبي

* 1997 (قطر):

1- چين، 2- ژاپن و 3- استراليا

* 1999 (ايران):

1- چين، 2- استراليا و 3- کره‏ جنوبي

* 2001 (کره جنوبي):

1- کره‏ جنوبي، 2- استراليا و 3- ژاپن

* 2003 (چين):

1- کره‎جنوبي، 2- چين و 3- ايران

* 2005 (تايلند):

1- ژاپن، 2- چين و 3- کره‎جنوبي

* 2007 (اندونزي):

1- استراليا، 2- ژاپن و 3- کره ‏جنوبي

* 2009 (فيليپين)

1- کره جنوبي، 2- ايران و 3- کره جنوبي

* 2011 (ايران)

1 - ايران، 2 - چين، 3 ـ كره جنوبي

محمد عباسي، وزير ورزش و جوانان قول اهداي يك دستگاه اتومبيل را به ملي پوشان واليبال داد.

 رييس فدراسيون واليبال پس از قهرماني تيم ملي در رقابتهاي قهرماني آسيا از قول وزير ورزش و جوانان براي اهداي يك دستگاه اتومبيل به هر يك از ملي پوشان تيم ملي واليبال خبر داد.


اخبار و حواشی قهرمانی والیبال ایران در جام باشگاههای آسیا

تيم ملي واليبال ايران براي نخستين بار در رقابتهاي قهرماني آسيا به مقام نخست دست يافت.

دیروز (پنجشنبه) تيم ملي واليبال ايران در ديدار فينال رقابتهاي قهرماني آسيا در حضور بيش از 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي ميزبان چين بود و توانست با نتيجه سه بر يك اين تيم را شكست داده و براي نخستين بار به مقام قهرماني رقابت‌هاي مردان آسيا برسد.

با وجود اينکه جو ورزشگاه کاملاً‌ به سود ايران بود اما ست نخست را چيني‌ها با حساب 25-22 به نفع خود پايان دادند. خوليو ولاسکو همانند ديدار روز گذشته در مرحله نيمه نهايي مقابل کره جنوبي در نخستين ست بيشتر به ارزيابي حريف پرداخت.

در آغاز ست دوم ملي پوشان ايران با قدرت کار را شروع کردند و در همان ابتدا سه امتياز از حريف خود پيش افتادند و اين اختلاف امتياز را تا پايان اين ست بيشتر هم کردند تا ست دوم را ايران با نتيجه 25 بر 18 از آن خود کند.

ولاسکو که با گذشت زمان بيش از پيش دست چيني‌ها را خوانده بود با تعويض‌هاي متفکرانه در ست سوم فقط از مهدي مهدوي در پست پاسور استفاده کرد و در حالي که امير حسيني در اين ست اصلاً بازي نکرد ايران باز هم با قدرت ست را از آن خود کرد. سفيد پوشان ايران در اين ست 25 بر 19 از سد چين گذشتند.

سرانجام در ست چهارم، ايران با حمايت بي‌نظير هواداران و بازي زيباي ملي پوشان ضربه نهايي را به تيم ملي چين وارد کرد و با نتيجه 25 بر 16 علاوه بر به دست آوردن اين ست و پيروز شدن در اين بازي، عنوان قهرماني اين دوره از رقابتها را به دست آورد.

اين براي نخستين بار است که تيم ملي واليبال ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا به عنوان نخست و مدال طلا دست پيدا مي‌کند.

ملي پوشان ايران با شايستگي تمام به اين عنوان دست پيدا كردند و در طول رقابتها تنها دو ست را مقابل كره جنوبي و چين واگذار كردند و ساير حريفان خود را با نتيجه سه بر صفر شكست دادند.


در پي قهرماني تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران در آسيا، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در پيامي از قهرمانان تيم ايران قدرداني كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن پيام به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

از اينكه ملّت ايران را خوشحال كرديد، متشكرم.

سيّدعلي خامنه‌اي

‌٧/مهر/‌١٣٩٠


رييس‌جمهور شامگاه (پنج‌شنبه) به دنبال كسب نخستين عنوان قهرماني تيم ملي واليبال كشورمان در طول 16 دوره رقابت‌هاي واليبال جام ملت‌هاي آسيا، اين پيروزي را نشانه ديگري از به ثمر نشستن نهال خودباوري در ايرانيان عزيز به ويژه جوانان برومند اين سرزمين الهي عنوان كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن پيام دكتر محمود احمدي‌نژاد به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

"اللهم عجل لوليك الفرج و العافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه"

ايستادن مقتدرانه تيم ملي واليبال كشورمان بر سكوي قهرماني جام ملت‌هاي آسيا را به ملت بزرگ ايران و بازيكنان، مربيان و زحمت‌كشان تيم ملي واليبال صميمانه تبريك مي‌گويم.

نخستين قهرماني تيم ملي واليبال كشورمان در مسابقات جام ملتهاي آسيا نشانه ديگري از به ثمر نشستن نهال خودباوري در ايرانيان سرافراز به ويژه جوانان برومند اين سرزمين الهي و نويدبخش قهرماني جهان براي واليبال كشور است.

يقينا رويش جوانه‌هاي خودباوري و اميد در نسل جوان، فتح بلندترين قله‌ها را در همه عرصه‌ها ممكن مي‌سازد و صد البته ملت افتخارآفرين ايران اين شايستگي بزرگ را دارد.

از همه دست‌اندركاران ورزش واليبال كه پرچم زيبا، الهي و پرافتخار ايران عزيز را به اهتزاز درآوردند، صميمانه سپاسگذاري مي‌نمايم و از خداوند متعال عزت روزافزون ملت ايران و سرافرازي فرزندان مومن و قهرمان ميهن اسلامي را مسئلت دارم.

محمود احمدي‌نژاد

رييس‌جمهوري اسلامي ايران

كارلوس كي‌روش در گفت‌وگو :
فوتبال بايد از واليبال الگو بگيرد
از حضور اين همه تماشاگر به وجد آمده بودم

كارلوس كي‌روش از حضور بيش از 20 هزار تماشاگر در سالن آزادي براي تماشاي ديدار تيمهاي واليبال ايران و چين به وجد آمد و گفت: تيم ملي فوتبال بايد از واليبال الگو بگيرد.

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران که براي تماشاي ديدار پاياني رقابتهاي قهرماني واليبال آسيا به ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي رفته بود  درباره احساس خود از قهرماني ايران و جو ورزشگاه آزادي صحبت کرد که متن آن در زير مي‌آيد.

* آقاي کي‌روش! در شب قهرماني تيم ملي واليبال ايران در آسيا در ورزشگاه آزادي حضور داشتيد.

من يک ورزشکار به تمام معنا هستم و از ورزش واليبال هم لذت مي‌برم. امشب براي حمايت از تيم ملي ايران در بازي فينال جام ملت‌هاي آسيا به ورزشگاه آزادي آمده بودم. من به تيم ملي ايران، بازيکنان، کادر فني و به ويژه تماشاگران عزيز ايران اين قهرماني را تبريک مي‌گويم. من در اين بازي يک چيز خارق العاده ديدم و واقعيت اين است که از حضور اين همه تماشاگر به وجد آمدم. اين قهرماني را به ايراني‌ها تبريک مي‌گويم.

* در طول بازي شما همراه با تماشاگران براي هر امتيازي که ايران کسب مي‌کرد به خوشحالي مي‌پرداختيد.

من واقعاً از حضور اين همه تماشاگر و همچنين بازي زيباي تيم ملي واليبال ايران لذت بردم. از هر جهت دوست داشتم که ايران قهرمان شود و حالا از اين قهرماني خيلي خوشحالم.

* واليبال ايران قهرمان آسيا شد، آيا تيم ملي فوتبال هم مي‌تواند؟

تيم ملي فوتبال بايد از تيم ملي واليبال الگو بگيرد. وظيفه ما اين است که هميشه رويا داشته باشيم و براي موفقيت تلاش کنيم. اگر اين رويا در تفکرات ما نباشد هيچ وقت موفق نمي‌شويم.

قاتل داداشی اعدام شد

قاتل روح‌الله داداشی قهرمان ایران و جهان در رشته پرورش اندام در ساعات اولیه صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.

خبرگزاری فارس: قاتل روح‌الله داداشي قصاص شد
گزارش تصويري مرتبط

-------------------------------

  از کرج پس از طی مراحل قانونی قاتل روح الله داداشی که علی‌رضا نام دارد، بامداد امروز در محل وقوع جرم با حکم قاضی دادگاه و حضور خانواده شاکی قصاص شد.

قاتل، جوانی است که در تاریخ بیست و ششم تیر ماه 90 یعنی دو ماه و چهار روز قبل در یک نزاع، با ضربات چاقو قهرمان ایران و جهان را به قتل رسانده بود.

این حادثه در خیابان پونه گلشهر کرج روی داد و اجرای حکم قصاص نیز در همین محل انجام شد. در زمان اجرای حکم جمع کثیری از شهروندان البرزی و همچنین ورزشکاران حضور داشتند.
این حکم پس از قرائت کیفرخواست و حکم صادره از سوی قاضی پرونده در ساعت پنج و 15 دقیقه صبح امروز چهارشنبه سی‌ام شهریور ماه سال 90 اجرا شد.

اعضای هییت مدیره پرسپولیس و استقلال انتخاب شدند

 باشگاه پرسپولیس امروز دچار تغییر و تحولات زیادی شد و پس از مدت ها هیئت مدیره خود را شناخت.
                              خبرگزاری فارس: از استعفاي كاشاني تا مديرعاملي رويانيان و حمايت پروين از استيلي
باشگاه پرسپولیس امروز، روز پرخبری را پشت سر گذاشت. کاشانی استعفای خود را به وزیر ورزش ارائه و عباسی نیز با این استعفا موافقت کرد. 


کاشانی در نامه خود به دلایل استعفای خود و شرایط پرسپولیس در دو فصل اخیر و ممانعت عده‌ای برای کسب چهارمین عنوان قهرمانی در مدت 3 سال حضورش در پرسپولیس اشاره کرده است. کاشانی تاکید کرده است این استعفا را به دلیل برداشتن حجم فزاینده فشارهای عده ای از روی بازیکنان و کادر فنی، تقدیم وزیر ورزش کرده است.متن کامل نامه استعفای حبیب کاشانی خطاب به وزیر ورزش و جوانان به شرح ذیل است:"بسم الله الرحمن الرحیم


برادر گرامی جناب آقای دکتر عباسی


مقام عالی محترم وزارت ورزش و جوانان

سلام علیکم
احتراما، همان طور که مستحضرید به لطف خداوند متعال و عزیزان متولی ورزش در سال 86 به عنوان مدیرعامل باشگاه بزرگ فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب گردیدم و علی‌رغم وجود مشکلات عدیده و کمبود امکانات، عدم منابع درآمد، کسر 6 امتیاز از طریق فیفا و... به لطف خداوند بزرگ و اهل بیت علیهم السلام و دعای خیر هواداران موفق به قهرمانی در لیگ برتر شدیم و پس از آن به عللی که همه می‌دانند، مجبور به کناره‌گیری شدم. هرچند همان زمان هم استعفایم مورد انتقاد و گلایه رییس جمهور محترم قرار گرفت... ولکن در مورخ 11 مهرماه سال 88 از طریق رسانه‌ها متوجه شدم که مجددا به عنوان سرپرست باشگاه منصوب شده‌ام و علی‌رغم میل باطنی و دستور صریح مسئولین محترم ورزش کشور برای مدت چند روز (به ظاهر) به باشگاه برگشتم و با توجه به مسائل عدیده و همه تنگناها و مشکلات موجود از جمله بستن تیم و انتخاب کادر فنی توسط مدیران قبل، عدم بدن‌سازی و نداشتن منابع مالی با اندک پتانسیل و بضاعت موجود به لطف خداوند متعال و ایجاد انگیزه و تشویق و ترغیب مجموعه کادر فنی و بازیکنان و دعای خیر هواداران، موفق به قهرمانی در جام حذفی گردیدیم اما در سال سوم حضور علی‌رغم باخت‌های متعدد به عنوان مثال (5 باخت متوالی یا 17 باخت در طول فصل) با صبر و حوصله هواداران و اطمینان و حمایت مسئولین موفق به کسب سومین جام قهرمانی شدیم.


و اما در سال جاری همان گونه که مطلعید، پس از گذشت 8 ماه تاکنون موفق به دریافت منابع مالی تخصیص یافته نشده‌ایم (500 میلیون تومان در 8 ماه) اما در این مدت تمام اردوهای خارجی و داخلی، شرکت در جام باشگاه‌های آسیا، تعمیرات و مرمت ورزشگاه درفشی‌فر (کارهای عمرانی)، هماهنگی جهت خروج دانشجویان و مشمولین تیم فوتبال برای شرکت در مسابقات و اردوهای خارجی، دریافت مجوز استفاده از ورزشگاه امام رضا (ع) به مدت دو سال و انجام تمرین‌ها و مسابقات تیم‌های پایه بدون هیچ مشکلی، افزایش درآمد از طریق اسپانسرینگ، پرداخت بخش عظیمی از بدهکاری باشگاه از طریق درآمدهای حاصل از پخش مستقیم تلویزیونی، بلیت فروشی و تبلیغات محیطی به نحو احسن صورت پذیرفته است.در حالی که 7 هفته از لیگ جاری می‌گذرد، علی‌رغم تنگناها و فشارهای عدیده هنوز موفق به کسب جایگاه درخور انتظار هواداران نشده‌ایم اما 27 هفته از لیگ باقی مانده، جام حذفی و جام باشگاه‌های آسیا در پیش است لذا با اتکال به خداوند متعال و اهل بیت علیهم‌السلام و شناخت از توانایی‌های کادر فنی و اعتقاد و ایمان به شرافت بازیکنان و علاقه وافر هواداران یقین دارم همچون سال‌های گذشته حداقل یک جام قهرمانی کسب خواهیم نمود.و اما روزگار عجیبی است برادر عزیز! در حال حاضر ظاهرا عده‌ای به دلایل مختلف معتقدند که علت ناکامی‌های تیم پرسپولیس از مدیریت و کادر فنی نشات گرفته است.هرچند که اینجانب و بسیاری از کارشناسان ورزشی اعتقاد راسخ داریم که عده‌ای با استفاده از امکانات مالی و عوامل خود با سوء استفاده از فضای رسانه‌ای سعی دارند به دلایل معلوم و یا علاقه به روزمرگی در این باشگاه پرطرفدار برای کسب منافع خود، مانع قهرمانی (برای چهارمین سال) و موفقیت این باشگاه گردند و بارها عرض نموده‌ام که با فوتبال می‌توان به بهشت رفت، ظاهرا در این زمان چون نمی‌توان باعث خوشحالی هواداران و مردم گردید خدای نکرده سر از جهنم درنیاوریم!لذا ضمن تشکر از همه عزیزان و هواداران پرشور و میلیونی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و کسب حلالیت از همه عزیزان و علی‌رغم پیغام ریاست محترم جمهوری قبل از سفرشان به نیویورک مبنی بر اینکه به جدیت به فعالیت ادامه دهم ولکن بنا به دلایلی که در این مجال نمی‌گنجد و به جهت کاستن از حجم فشارهای فزاینده از دوش تک تک بازیکنان و کادر فنی این باشگاه استعفای خود را تقدیم می‌دارم.


 هرچند که اینجانب به عنوان یک هوادار، همیشه و در هر کسوتی که باشم خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستم و همواره آرزوی موفقیت و سربلندی باشگاه محبوب خود را از خداوند متعال دارم. برای همه مسئولین آینده باشگاه آرزوی موفقیت دارم.


 ضمنا متعاقبا گزارش جامع و مفصلی از فعالیت‌های انجام شده در طی دو سال فعالیت خود جهت استحضار و بهره‌برداری ارائه خواهم نمود.


حبیب کاشانی


29/6/90"  در همین حال دکتر عباسی امروز (سه شنبه) ۵ عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس را معرفی کرد.


براین اساس محمد رویانیان،‌ علی پروین، لطف الله فروزنده دهکردی، محمد پنجعلی و محمد حسین نژاد فلاح به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شدند. رویانیان نیز به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.علی پروین نیز در گفت و گو با فارس از ادامه حضور استیلی به عنوان سرمربی پرسپولیس خبر داد و گفت: در ابتدا جا دارد از نگاه ویژه آقای عباسی وزیر محترم ورزش و جوانان تشکر ویژه داشته باشم که نسبت به ما حسن نیت داشت.وی افزود: در درجه دوم خوشحال هستم که بعد از 7 ،8 سال دوباره به پرسپولیس برگشته‌ام تا به این تیم خدمت کنم. کار خیلی سخت است اما انشاءالله با کمک 40 میلیون هوادار به پرسپولیس سروسامان خوبی خواهیم داد.پروین ادامه داد: دنبال این بودم تا حمید استیلی بدشانس در پرسپولیس ماندنی شود. به همین دلیل در جلسه صحبت‌های زیادی کردیم و خوشبختانه هدف همه حفظ حمید است.  بسترهای لازم را مهیا می‌کنیم تا به هدفش برسد.وی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم تا با یک تیم یکدست همان پرسپولیس دهه 50 و 60 شویم تا مردم لذت کافی را از بازی‌های ما ببرند. پرسپولیس پتانسیل خوبی دارد.

پروین یادآور شد: از فردا با قدرت کار خود را در پرسپولیس استارت می‌زنیم و انشاءالله با کمک آقای رویانیان، فروزنده، پنجعلی و نژادفلاح به این تیم سروسامانی بدهیم. در جلسه امروز تصمیمات خوبی برای پرسپولیس گرفتیم که انشاءالله سریعاً اجرایی خواهیم کرد. انشاءالله هواداران بیایند و این تیم را حمایت کنند.محمد عباسی امشب (سه شنبه) ۵ عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی - ورزشی استقلال تهران را معرفی کرد.

براین اساس سید احمد رسولی نژاد، امیدوار رضایی، مقداد نجف نژاد، عبداله ساور، علی فتح الله زاده، جواد زرینچه و غلامحسین فرزامی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال منصوب شدند.

همچنین بر اساس این گزارش با تصمیم اعضای هیئت مدیره، علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال شد و سید احمد رسولی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره معرفی شد.
گل کوچک زیاد بازی کرده‌ام اما فوتبالیست نبوده‌ام

رويانيان: رئيس جمهور هم از كودكي رئيس جمهور نبود/ درود بر مخالفانم

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس گفت: فوتبالیست نبوده‌ام اما فوتبال زیاد بازی کرده‌ام و فردی هم که رئیس جمهور می شود از روز اول رئیس جمهور نبوده است.

                         خبرگزاری فارس: رويانيان: رئيس جمهور هم از كودكي رئيس جمهور نبود/ درود بر مخالفانم

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رویانیان پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: مشکلات مالی زیادی داریم و تلاش می‌کنیم این مشکلات برطرف شود. کار سختی در پیش داریم اما می‌خواهیم با قدرت به جلو برویم و به اهدافمان برسیم.

وی ادامه داد: کار سخت است و باید از کسانی که قبلاً زحمت کشیده‌اند مخصوصاً حبیب کاشانی تشکر کنم. او زحمت زیادی برای باشگاه کشیده است و من قدردان و سپاسگزار او هستم. ما تلاش می‌کنیم اما کار بسیار سختی داریم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد هدف‌گذاری‌هایش در باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: زود است اینها را بگویم. من آنها را نوشته‌ام اما به موقع اعلام خواهم کرد ضمن اینکه می‌گویم درود بر مخالفان من. مخالفانم هرچه بگویند اظهارنظرهایشان را می‌شنوم.

رویانیان در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان یک مدیر ورزشی عکسی با لباس ورزشی دارد یا نه، گفت:  منظور شما همان شورت ورزشی است دیگر! من باید بگویم که همه ما ایرانی هستیم و من هم بچه این محل هستم. همه ایرانی‌ها در مورد ورزش و به ویژه فوتبال اظهارنظر می‌کنند و این نشانگر آن است که آنها با ورزش زندگی می‌کنند. حتی در شهرهای کوچک در مورد ترکیب پرسپولیس اظهارنظر می‌شود. من هم تمام فوتبال‌های دنیا را نگاه می‌کنم. البته تخمه نمی‌خورم زیرا دندانم مشکل دارد!

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس ادامه داد: من از خارج نیامده‌ام در همین ایران زندگی کرده‌ام. بچه که بودم گل‌کوچک زیاد بازی کرده‌ام در همین منطقه فلاح، حاج حسین فرکی بزرگ و پیشکسوت آنجا بود. در همان زمین خاکی بازی کرده‌ام فوتبالیست نیستم اما مگر قرار است کسی که رئیس جمهور بشود از بچگی رئیس جمهور باشد و یا کسی وزیر یا مسئولی می‌شود از ابتدا  اینگونه بوده است؟ مهم مدیریت است. من به مردم و جوانان علاقه دارم و تمام تلاشم را می‌کنم.

وی در مورد اینکه رئیس هیئت مدیره استقلال گفته است رویانیان باید یک شغله باشد، گفت: درود بر مخالفان من.


شيرين ترين لحطه تاريخ ورزش ايران

شاید این صحنه شیرین ترین لحظه تاریخ ورزش کشورمان باشد.

 

شادی احسان حدادی از کسب مدال برنز جهان


 احسان حدادی ، پرتابگر ناراضی این روزهای ورزش کشورمان سرانجام خودش را از همه ورزشکاران رشته مادر کشورمان متمایز کرد. او اگرچه هنوز هم پرتابش تا پرتاب هایی که 4 سال قبل می انداخت ، 3 متر فاصله دارد اما توانست در کره جنوبی برای اولین بار ، ایران را صاحب مدال جهانی کند. مدال برنزی که شاید برای ما ارزشی بیش از طلا داشته باشد چون نوبرانه است. اینکه حالا ما هم پس از سال ها سرانجام به جمع مدال داران جهانی دوومیدانی پیوستیم.


                    این شیرین ترین لحظه تاریخ ورزش ایران است؟/ عکس


این مدال شاید اگرچه ارزشی کمتر از همه مدال های طلای المپیک مان داشته باشد اما چون اولین مدال جهانی دوومیدانی ایران است باید شیرین ترین یا یکی از شیرین ترین مدال های تاریخ ورزش مان لقب بگیرد و به پاسداشت این موفقیت شاید حقش باشد تا حداقل مربی مورد نظر این ورزشکار را تا المپیک در کنارش قرار دهند.

تاريخي ترين نتيجه دو و ميداني ايران توسط حدادي

احسان حدادي با رسيدن به مدال برنز پرتاب ديسك جهان، تاريخي‌ترين نتيجه دووميداني ايران را بدست آورد.

رقابت 12 پرتابگر برتر دنيا در فينال پرتاب ديسك جهان، در ورزشگاه دايگوي كره‌جنوبي برگزار شد و طي آن احسان حدادي براي نخستين بار در تاريخ دووميداني ايران به مدال برنز رقابتها دست يافت. او با ركورد 66 متر و 8 سانتي متر به اين افتخار با ارزش در ورزش ايران دست يافت.

احسان حدادي در نخستين پرتاب خود به ركورد 65 متر و 29 سانتي متر رسيد، اما در كنار او روبرت هارتينگ آلماني كه در سال 2009 در برلين قهرمان جهان شده بود، با پرتاب بسيار بلند 68 متر و 49 سانتي متر، فاصله بسيار زيادي با حريفان گرفت.

حدادي در پرتاب دوم نيز ركورد خوبي كسب كرد و به حدنصاب 64 متر و 7 سانتي متر رسيد، اما او براي رسيد به مدال بايد پرتابهاي بلندتري داشته باشد، چراكه گرد كانتر استونيايي كه قهرماني جهان و المپيك را در كارنامه دارد در پرتاب دوم از حدادي عبور كرد.

پرتابهاي سوم و چهارم حدادي هم خطا شدند تا كارش در ادامه براي رسيدن به مدال سخت‌تر شود.

ركورددار آسيا در پرتاب پنجم خود به ركورد 65 متر و 50 سانتي متر رسيد تا بهترين پرتابش در اين رقابت تا بدين جاي كار باشد، اما هنوز يك پرتاب ديگر براي اتمام كار باقي مانده بود.

حدادي در پرتاب آخر نيز باز هم ركوردش را ارتقا داد و به حدنصاب 66 متر و 8 سانتي متر رسيد.

بدين تر تيب در پايان رقابت حدادي به مدال برنز رسيد.

** نفرات برتر رقابت

1- روبرت هارتينگ از آلمان با ركورد 68 متر و 97 سانتي متر

2- گرد كانتر از استوني با ركورد 66 متر و 95 سانتي متر

3- احسان حدادي از ايران با ركورد 66 متر و 8 سانتي متر

4 - مارت اسرائيل از استوني با ركورد 65 متر و 20 ساتي متر

5- بن هاردين از استراليا با ركورد 64 متر و 77 سانتي متر

6- ويرجيليوس الكنا از ليتواني با ركورد 64 متر و 9 سانتي متر

7 - ويكاس گودا از هند با ركورد 64 متر و 5 سانتي متر

8- خورخه فرناندز ار كوبا با ركورد 63 متر و 54 سانتي متر

** حاشيه‌هاي رقابت حدادي

* 15 دقيقه پيش از آغاز رقابت، حدادي و يازده فيناليست ديگر پرتاب ديسك وارد محل مخصوص پرتاب ديسك شدند تا خود را گرم كنند. اين درحالي بود كه دوندگان 400 متر با مانع در پيست آبي رنگ درحال رقابت در مرحله نيمه نهايي بودند و در سوي ديگر ورزشگاه، فينال رقابت پرش با نيزه زنان برگزار مي‌شد.

* حدادي هم پيش از شروع رقابت داخل دايره پرتاب شد و چند پرتاب آزمايش داشت كه هركدام حدود 60 متر بود.

* با توجه به اهميت رقابت پرتاب ديسك، عكاسان زيادي براي پوشش تصويري اين رقابت در پشت طور و در ميانه فضاي پرتاب قرار گرفته بودند.

* حدادي در اين رقابت همانند دور مقدماتي، لباسي سبزي به تن داشت كه شماره 548 برآن ثبت شده بود.

* نماينده ايران از جمله نخستين پرتابگراني بود كه پرتابهاي اصلي خود را شروع كرد و در نخستين پرتاب به ركورد خوب 65 متر 29 سانتي متر رسيد.

* ركورددار آسيا در دور نخست پرتابها و پس از اينكه همه دوازده نفر پرتابهاي اول خود را انجام دادند، نفر دوم گروه بود.

* پس از اتمام همه پرتابها در دور دوم، حدادي با پرتا 65 متر و 29 سانتي متر به مكان سوم نزول كرد، چراكه گرد كانتر - قهرمان جهان و المپيك از استوني با پرتاب 66 متر و 95 سانتي متر به مكان دوم رسيد.

* در پايان دور سوم پرتابها نيز همچنان هارتينگ از آلمان اول بود، كانتر از استوني دوم و حدادي در مكان سوم قرار داشت.

* در پايان دور چهارم رقابت نيز حدادي همچنان با ركورد 65 متر و 25 سانتي متر پس از هارتينگ و كانتر در مكان سوم قرار داشت.

* در پايان پرتاب پنجم حدادي همچنان در مكان سوم جدول رده‌بندي قرار داشت، اما پرتاب آخر هميشه حساس‌ترين پرتاب در رقابتهاي ديسك است.

* حدادي در پرتاب ششم وقتي داخل دايره رقابتها رفت كه بر اساس جدول رده‌بندي مي‌دانست مدال برنز را به خود اختصاص داده است.


احسان حدادي مدال خود را به رهبر معظم انقلاب و مردم ايران تقديم كرد

عضو تيم ملي دووميداني ايران كه موفق شد نخستين مدال جهاني اين رشته براي ايران را در سيزدهمين دوره مسابقات دووميداني قهرماني جهان كسب كند،گفت: اين مدال را در آستانه عيد سعيد فطر به رهبر معظم انقلاب اسلامي و ملت شريف ايران تقديم مي‌كنم.
احسان حدادي ضمن ابراز خرسندي از كسب نخستين مدال برنز دووميداني ايران در جهان گفت: از كسب مدال برنز مسابقات جهاني بسيار خوشحالم و در شب عيد سعيد فطر اين مدال كه نخستين مدال تاريخ دووميداني ايران است را به ملت شريف ايران و رهبر معظم انقلاب تقديم مي كنم.
عضو تيم ملي دووميداني ايران و قهرمان پرتاب ديسك آسيا در ادامه خاطرنشان كرد: رقابت هاي خوبي را پشت سرگذاشتم اما خدا را شكر كه توانستم به اين موفقيت دست پيدا كنم.
احسان حدادي خاطرنشان كرد: از همان پرتاب اول مي دانستم كه مي توانم در اين دوره از مسابقات مدال بگيرم.همين مدال برنز هم موفقيت بزرگي است كه براي دووميداني ايران رقم خورد.
عضو تيم ملي دووميداني ايران ديروز سه شنبه در سيزدهمين دوره رقابتهاي دووميداني جهان در پرتاب ديسك با ثبت ركورد 66 متر و 8 سانتيمتر پس از پرتابگران آلمان و استوني به مقام سوم و مدال برنز اين دوره از مسابقات دست پيدا كرد.
گزارش تصويري تشييع جنازه بابك معصومي

مراسم تشییع پیکر بابک معصومی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز جمعه در محل ورزشگاه شریعتی با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.
تسليت AFC به ايران

تسلیت کنفدراسیون فوتبال آسیا به خانواده معصومی و جامعه فوتبال ایران
"ژانگ جیلونگ"، رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا درگذشت بابک معصومی را به خانواده او و جامعه فوتبال ایران تسلیت گفت.

به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بابک معصومی بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران حریف بیماری سرطان خون نشد و روز چهارشنبه در سن 39 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. او از سه سال پیش با سرطان دست و پنجه نرم می کرد.

ژانگ جیلونگ، رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا با ابراز تاسف از درگذشت بابک معصومی گفت: "از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا و خانواده فوتبال این قاره و از صمیم قلب به خانواده محترم معصومی، دوستان او و جامعه فوتبال ایران تسلیت می گویم".

وی افزود: "درگذشت بابک خبر تلخی برای فوتسالدوستان ایران و آسیا بود. او یکی از عوامل درخشش فوتسال ایران در سال‌های اخیر بود".

به گزارش سایت خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا، بابک معصومی از نسل طلایی فوتسال ایران بود. او متولد 23 تیر 1351 بود و فوتبالش را از باشگاه فتح تهران آغاز کرد. معصومی به خاطر تکنیکی بودنش وارد فوتسال شد و در تیم‌های فتح، پاس تهران و تام ایران خودرو نمایش‌های فوق العاده‌ای داشت و خیلی زود به تیم ملی فوتسال ایران دعوت شد.

معصومی در سال‌های 1999، 2000، 2003، 2004، 2005 و2007  با تیم ملی فوتسال قهرمان آسیا شد و در دو جام جهانی 2000 و 2004  فوتسال حضور داشت.

بابک معصومی سرمربیگری تیم فوتسال پرسپولیس و مدیریت فنی تیم فوتسال استیل آذین را هم برعهده داشته است.

علت فوت معصومي اعلام شد

كاپيتان با سكته از پاي درآمد
بابك معصومي كه سال‌ها با بيماري سرطان خون دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، به دليل بيماري مزمن، از ناحيه قلب و مغز آسيب‌پذيرتر شده بود.

                       
 
 در حالي كه بابك معصومي سال‌ها بود با بيماري سرطان خون دست و پنجه نرم مي‌كرد اما او غروب روز گذشته (چهارشنبه)، به گفته برادرش، به دليل سكته مغزي و قلبي دارفاني را وداع گفت.
در اين‌باره دكتر پوركاظمي رئيس فدراسيون پزشكي و ورزشي به خبرنگار فارس گفت: سرطان، عروق مغز و قلب را در دوره درماني ترد و شكننده مي‌كند. در افرادي كه شيمي درماني‌ مي‌شوند، آسيب‌پذيري عروقي افزايش پيدا مي‌كند و با يك فشار خون بالا، لخته سيار در خون و يا بيماري قلبي زمينه‌اي، ممكن است اين لخته وارد قلب شده و زمينه پارگي عروق را ايجاد كند و به سكته قلبي منجر شود. اين لخته بعد مي‌تواند وارد مغز شده و همين كار را انجام دهد و به سكته مغزي نيز بينجامد.
وي ادامه داد: آنهايي كه بيماري مزمني دارند، در عروق قلب و مغز آسيب‌پذيرترند و يك حمله عصبي يا فشار خون كه گاهي از 14 به 20 و يا حتي 25 مي‌رسد، به سكته فرد منجر مي‌شود. من اين ضايعه را به خانواده معصومي تسليت مي‌گويم، متاسفانه هفته گذشته نيز درگذشت علي‌حسين رجبي نخستين قهرمان ورزشي ايران در رقابت‌هاي جهاني پيوند اعضا نيز جامعه ورزش را عزادار كرده بود.

پيكر بابك معصومي فردا در امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده مي‌شود

 پيكر كاپيتان سابق تيم ملي فوتسال فردا (جمعه) بعد از تشييع، در قطعه ورزشكاران امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده خواهد شد.

                      
 
بابك معصومي كه سال‌ها با بيماري سرطان خون دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، غروب روز گذشته (چهارشنبه 19 مرداد) دارفاني را وداع گفت.
به گفته برادر ملي‌پوش سابق فوتسال، پيكر آن مرحوم فردا از سردخانه به منزل انتقال پيدا مي‌كند و از ساعت 9 صبح نيز به ورزشگاه شريعتي كرج منتقل خواهد شد تا آخرين وداع را با دوستدارانش داشته باشد.
رضا معصومي در اين‌باره به فارس گفت: به همت حميد كريمي فرماندار كرج، پيكر بابك در قطعه ورزشكاران امامزاده طاهر كرج به خاك سپرده خواهد شد.

گزارش تخلف
بعدی