ايران براي اولين بار در رده بندي تيمي وزنه برداري ، سوم جهان ايستاد

براي نخستين بار در تاريخ وزنه‌برداري ايران تيم ملي كشورمان بر سكوي جهاني قرار گرفت.

در پايان هفتاد و نهمين دوره رقابت‌هاي وزنه‌برداري قهرماني جهان تيم ملي وزنه‌برداري ايران در مكان سوم قرار گرفت.

تيم ايران با كسب اين نتيجه توانست 6 سهميه كامل براي حضور در بازي‌هاي المپيك لندن را به دست آورد.

تيم‌هاي چين و روسيه نيز اول و دوم شدند.

براي نخستين بار در تاريخ وزنه برداري ايران، در يک رقابت فوق سنگين، دو مدال طلا و نقره به ايران رسيد و يک رکورد جهاني با ارزش شکسته شد تا تيم ايران بهترين نتيجه حضورش در ادوار رقابتهاي جهاني در 79 سال گذشته را بدست آورد.

در پايان رقابتهاي فوق سنگين وزنه برداري قهرماني جهان در پاريس، بهداد سليمي با بالاي سر بردن وزنه هاي 214 و 250 کيلوگرم در حرکات يک ضرب و دوضرب به سه مدال طلا رسيد.

سجاد انوشيرواني با رکوردهاي 198 و 241 کيلوگرم در مجموع با رکورد 439 کيلوگرم دوم شد و وزنه بردار کره اي در مکان سوم قرار گرفت. انوشيرواني در اين رقابت‌ها دو نقره و يك برنز گرفت.

گزارش مسابقه:

بهداد سليمي همانگونه که پيش بيني مي شد در حرکت يک ضرب وزنه برداري قهرماني جهان رکورد جهاني حسين رضازاده را در اين حرکت شکست تا نام يک ايراني ديگر به رکوردهاي دنيا اضافه شود.

او به ياد رقابتهاي ديدني و پرقدرت حسين رضازاده به عنوان آخرين وزنه برداري بود که به روي تخته آمد. او در ابتدا وزنه 210 کيلوگرم را بالاي سر برد تا مدال طلايش حتمي شود. سليمي در دومين حرکت يك ضرب وزنه 209 کيلوگرم را بالاي سر برد و در سومين حرکت، با انتخاب وزنه 214 کيلوگرم، سالن رقابتها را به وجد آورد. او در نهايت با قدرت به روي تخته آمد و براحتي وزنه 214 کيلوگرمي را مهار کرد. سليمي بلافاصله پس از اين رکوردشکني به روي وزنه ها نشست و با دست راست خود حسين رضازاده را که در گوشه اي از سالن نشسته بود نشان داد. پس از آن هم به کنار تخته رفت و رضازاده هم با بالا آمدن از پله ها در کنار تخته قرار گرفت و يکديگر را در آغوش کشيدند.

اين رکورد تنها رکورد شکسته شده در بخش مردان اين دوره از رقابتها بود. بدين ترتيب از هم اکنون سليمي را مي توان ستاره رقابتهاي پاريس محسوب کرد.

او در پشت صحنه نيز درحالي که اشک شوق را همراه با خنده بر لب داشت، گفت: "به همسرم قول داده بودم اين رکورد را بشکنم. خوشحالم که به قولم عمل کردم و اين رکورد تقديم به همه ايرانيان. من البته مي توانستم رکوردهاي بهتري داشته باشم، اما آنها را گذاشته ام براي بازيهاي المپيک."

در حرکت يک ضرب، سکه ي تيم ايران يک روي ديگر هم داشت که آن سجاد انوشيرواني از ديار اردبيل بود. او رقابتش را در يک ضرب با انداختن وزنه 193 کيلوگرمي آغاز کرد. در دومين حرکت يک ضرب اين وزنه را مهار کرد و براي آخرين بار با مهار وزنه 198 کيلوگرم، نتيجه اي تاريخي را براي ايران رقم زد و به مدال برنز مسابقه ها رسيد.

اين براي نخستين بار است که ايران به دو مدال رقابتهاي دسته فوق سنگين دست مي يابد.

بهداد سليمي درحالي که چيزي به پايان رقابت نبود، با تشويق پرشور تماشاگران وارد تخته شد تا وزنه 241 کيلوگرم را بالاي سر ببرد. او براحتي اين وزنه را مهار کرد تا بخت نخست مدال دوضرب و مجموع باشد. سليمي درحالي براي حرکت دوم دوضرب به روي تخته آمد که وزنه 250 کيلوگرمي را انتخاب کرده بود. کوروش باقري هم به او تاکيد مي کرد که هنوز مسابقه تمام نشده است. با فرياد "يا علي" به روي تخته آمد و اين وزنه را نيز با قدرت به روي سر کشيد. او براي حرکت سوم وزنه 260 کيلوگرم را انتخاب کرد. او با اين رکورد مي توانست رکورد مجموع دنيا که در اختيار رضازاده بود را به ميزان دو کيلوگرم بشکند. بارها فرياد کشيد يا مولاي من علي و به روي تخته آمد. سجاد انوشيرواني هم کنار تخته او را مي ديد. فرياد کشيد، اما سليمي در مهار آن موفق نبود و با 250 كيلوگرم، مدال طلاي دو ضرب و مجموع را هم به خود اختصاص داد.

اما انوشيرواني در دوضرب کار بسيار سختي براي رسيدن به مدال دوضرب و مجموع داشت. او نخستين حرکت يک ضربش را با بالاي سر بردن وزنه 228 کيلوگرمي شروع کرد. براي دومين بار نيز به راحتي وزنه 233 کيلوگرم را مهار کرد، اما براي بار سوم، سه بار وزنه اش را عوض کرد. اول وزنه 239 کيلوگرم را انتخاب کرد. براي بار دوم اين وزنه را 240 کيلوگرم کرد و دست آخر وزنه 241 کيلوگرم را انتخاب کرد. انوشيرواني در حالي به روي تخته آمد که در صورت مهار اين وزنه بر روي سکوي دوم مجموع قرار مي‌گرفت و در غير اين صورت به عنوان چهارمي بسنده مي کرد. او کار بسيار سختي در اين رقابت داشت. بهداد سليمي نيز از پشت صحنه نام او را فريا مي کشيد. انوشيرواني به روي تخته آمد. فرياد کشيد "يا باب الحوائج اباالفضل". دستانش را به ميله قفل کرد و به سختي وزنه را به روي سينه کشيد و پس ازلحظاتي وزنه 241 کيلوگرمي بالاي سر او بود. او با مهار اين وزنه پس از سليمي براي لحظاتي به رده دوم جدول رفت، اما هنوز حريف کره اي او که وزنه 255 کيلوگرم را درخواست کرده بود، از پا ننشسته بود. كزه‌اي لحظاتي پيش از رقابتش وزنه را يک کيلوگرم کم کرد و براي مهار اين وزنه به روي تخته آمد. او در صورت مهار اين وزنه نايب قهرمان جهان پس از سليمي مي شد. وزنه بردار کره اي وزنه 254 کيلوگرم را به روي تخته کشيد، اما پيش از مهار آن بر روي زمين افتاد تا نايب قهرماني انوشيرواني در دو ضرب و مجموع مسجل شود.

مدال هاي سليمي و انوشيرواني را هم حسين رضازاده بر گردنشان انداخت.

بهداد سليمي با شكستن ركورد يك ضرب جهان، سه مدال طلاي ارزشمند براي وزنه برداري ايران در رقابت‌هاي قهرماني جهان به ارمغان آورد و سجاد انوشيرواني هم نايب قهرمان شد.

 وزنه بردار دسته فوق سنگين ايران در آخرين روز از رقابت‌هاي جهاني پاريس با ثبت ركورد 214 كيلوگرم در يك ضرب، 250 كيلوگرم در دو ضرب و مجموع 464 كيلوگرم سه مدال طلا براي ايران به دست آورد.

سليمي در حركت دو ضرب كارش را با وزنه‌ي 241 آغاز كرد و در حركت دوم درخواست وزنه‌ي 250 كيلوگرمي را داد كه باز هم موفق بود. سليمي كه با درخشش در حركت يك‌ضرب خيالش تا حد زيادي از طلاي مجموع راحت بود براي حركت سوم وزنه‌ي 260 كيلوگرمي را درخواست كرد تا ركورد مجموع جهان را هم به خود اختصاص دهد اما اين وزنه را بالا نكشيد تا با 250 كيلوگرم به كار خود پايان دهد.

سجاد انوشيرواني ديگر وزنه بردار ايران در اين وزن پس از ثبت ركورد 198 كيلوگرم در يك‌ضرب و كسب مدال برنز، در حركت دو ضرب كارش را با 228 كيلوگرم آغاز كرد و در حركت دوم هم وزنه 233 كيلوگرم را با موفقيت بالاي سر برد و در حركت سوم با بالا بردن وزنه‌ي 241 كيلوگرمي به مدال نقره‌ي دو ضرب و مجموع رسيد.

قوي‌ترين مرد جهان پس از قهرماني در جهان مدال و ركوردش را به ملت ايران تقديم كرد.

 بهداد سليمي در پشت صحنه مسابقات جهاني وزنه‌برداري، پس از شكستن ركورد يك ضرب دسته فوق سنگين جهان و درحالي که اشک شوق را همراه با خنده بر لب داشت، گفت: "به همسرم قول داده بودم اين رکورد را بشکنم. خوشحالم که به قولم عمل کردم و اين رکورد تقديم به همه ايرانيان. من البته مي توانستم رکوردهاي بهتري داشته باشم، اما آنها را گذاشته ام براي بازيهاي المپيک." 

بهداد سليمي پس از كسب سه مدال طلاي جهان اظهار كرد: اين نتيجه تاريخي را من به همه ملت ايران تقديم مي‌كنيم.

بهداد سليمي اظهار كرد: اين براي نخستين بار است كه ما توانستيم در رده فوق سنگين به دو مدال ارزشمند دست پيدا كنيم. براي من مهم‌تر اين بود كه سجاد انوشيرواني هم توانست به مدال نقره برسد. او زانوي مصدومي داشت و به راحتي نمي‌توانست مدال بگيرد اما با غيرت و كوششي كه انجام داد توانست يك شب تاريخي و رويايي را براي ايران رقم بزند.

وي در پايان در حالي كه رسانه‌هاي گروهي ديگر در حال گفت‌وگو با او بودند، اظهار خرسندي كرد كه اين اتفاق در المپيك نيز براي ايران تكرار شود.

حسين رضازاده کسب نتايج تيم ملي وزنه برداري در مسابقات جهاني را لطف خدا دانست.

رئيس فدراسيون وزنه برداري ايران به پاريس اظهار کرد: من خدا را شکر مي‌کنم که به اين نتيجه رسيديم. ما از ابتدا به دنبال رسيدن به اين نتيجه بوديم و خدا را شکر که با چهار عنوان که دو تاي آن قهرماني، يک دومي و يک سومي بود رقابتها را ترک مي کنيم و باز هم بايد خدا را شکر کرد که در رده بندي تيمي به بهترين نتيجه تاريخ ايران که سومي جهان بود رسيديم.

وي ادامه داد: وزنه برداران ما براي اين نتيجه ماه ها تلاش کرده بودند. بايد از همه آنها و به خصوص کورش باقري تشکر کنم که واقعا سنگ تمام گذاشتند.

رضازاده در مورد شکستن رکورد يك ضربش توسط سليمي نيز گفت: اولين نفري که مي خواست اين رکورد شکسته شود من بودم. واقعا تلاش کرديم که بهداد رکورد بزند و خدا را شکر که سرانجام او اين رکورد را شکست. البته اين آخر کار نيست. بايد منتظر ماند و ديد که اين وزنه برداران و بهداد سليمي در المپيک چه رکوردهايي خواهند داشت.


گزارش تخلف
بعدی