سرپرست فدراسیون نابینایان منصوب شد

رئيس سازمان تربيت‌بدني محمداسد مسجدي را به عنوان سرپرست فدراسيون ورزش‌هاي نابينايان و كم بينايان منصوب كرد.
                      

در حكم علي سعيدلو براي مسجدي آمده است: نظر به تعهد و تجربه و به استناد اختيارات ذيل ماده 10 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي جنابعالي را به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسيون ورزشهاي نابينايان و كم بينايان جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم. لازم است با هماهنگي معاون امور ورزش سازمان ضمن انجام امور محوله حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاري انتخابات فدراسيون اقدام فرماييد. توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
نظرات:
گزارش تخلف
بعدی