هواداران اسلوونی پرچم آمریکا را آتش زدند

 هواداران تيم ملي اسلووني تماشاگران آمريكا را فاشيست خواندند و پرچم اين كشور را آتش زدند.در جريان ديدار آمريكا و اسلووني تماشاگران تيم ملي آمريكا اعتراضات شديدي به داور مسابقه داشتند و وقتي سوت پايان بازي به صدا درآمد، آلتي‌دوره بازيكن آمريكا عملكرد داور ماليايي را مورد انتقاد قرار داد و به او اعتراض كرد.

پس از اين صحنه‌ها هواداران اسلووني درگيري فيزيكي با تماشاگران آمريكا داشتند و در حالي كه ورزشگاه را ترك مي‌كردند، به هواداران آمريكا لقب فاشيست دادند.

هواداران تيم ملي اسلووني پرچم آمريكا را به آتش كشيدند و در نهايت با دخالت ماموران امنيتي هواداران راه خود را جدا كرده و ورزشگاه را ترك كردند.

در جريان ديدار دو تيم ماموراني با لباس‌هاي نارنجي كه تعدادشان بسيار زياد بود مقابل جايگاه هواداران دو تيم استقرار يافته بودند.
نظرات:
گزارش تخلف
بعدی