شعبده بازی به سبک فردوسی پور و میرزایی

فوتبال دوستان غیرایرانی براین باورند که شیطنت توپ های جابولانی، اشتباهات فاحش دروازه بان ها و شیپورهای گوش خراش افریقایی ها به حاشیه های داغ تر از متن جام جهانی فوتبال مبدل شده اند؛ اما ما مدعی هستیم که پیشگویی های دو گزارشگر فوتبالی کشورمان دست تمام مباحث حاشیه ای جام نوزدهم را از پشت بسته است!
                    پیشگویانی که دست "نوستراداموس" را از پشت بسته اند!

داستان از زمانی آغاز شد که «یوآخیم لو» سرمربی آلمان تصمیم گرفت «کاکائو» را در دیدار با استرالیا جایگزین «میروسلاو کلوزه» کند. درست در لحظاتی که این بازیکن به هنگام تعویض مشغول خوش و بش با کلوزه بود، عادل فردوسی پور گفت: «شاید کاکائو هم پایش به گل باز شود» که البته همینطور هم شد و جناب "کاکائو" برای اینکه حرف عادل را زمین نزند، درست چند ثانیه پس از آن اظهارنظر، توپ را به تور استرالیایی های نگونبخت دوخت و چهارمین گل آلمان را به نام خود ثبت کرد.
به هر روی با توجه به اینکه چنین اتفاقاتی بارها در گزارش بازی ها به وقوع می پیوندد، از پیشگویی فردوسی پور تعجب نکردیم؛ اما وقتی در بازی تیم های ایتالیا و پاراگوئه، مزدک میرزایی درست چند ثانیه قبل از نواخته شدن ضربات ایستگاهی، خبر از گلهای بازی داد، شکمان در این باره به یقین تبدیل شد که هر دو گزارشگر یا در کلاسی فراتر از "نوستراداموس" مشهور به علم پیشگویی دست یافته اند و یا از تاخیر در پخش مستقیم بازی ها نهایت بهره(!) را برده و چند ثانیه زودتر، خیال فوتبال دوستان را بابت به ثمررسیدن گل ها راحت کرده اند!

میرزایی در دیدار یاد شده، هنگامیکه بازیکن پاراگوئه پشت ضربه ایستگاهی ایستاده بود، گفت: «آیا پاراگوئه ای ها با این ضربه، یخ بازی را باز خواهند کرد؟" که البته چند ثانیه بعد، بازیکن تیم پاراگوئه با نیت بازکردن یخ بازی، توپ را وارد دروازه بوفون کرد!

به هر تقدیر این پایان پیشگویی های بدون اشتباه نبود و قبل از اینکه "پپه" ضربه کرنر را برای ایتالیایی ها بنوازد، مزدک دوباره با جمله ای استعاری گفت: «آیا ایتالیایی ها می توانند با این کرنر به بازی برگردند؟»

که  لاجوردی پوشان با یک گل  به بازی برگشتند تا تکلیف ما هم روشن شود و از امشب با استراحت دادن به چشمانمان و پرهیز از خیره شدن به ساق پای بازیکنان، گوشهایمان را تیزتر از هر شب دیگری، آماده شنیدن پیشگویی های بدون اشتباه گزارشگران عزیز کنیم و چند ثانیه قبل از تمام مردم دنیا، از جریان گلها باخبر شویم!!

نظرات:
گزارش تخلف
بعدی