فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال شد

 رئيس سازمان تربيت بدني در حكمي علي فتح الله زاده را به عنوان سرپرست موسسه فرهنگي ورزشي استقلال منصوب كرد.

                    

در حكم علي سعيدلو براي فتح الله زاده آمده است: با توجه به سوابق و تجربيات جنابعالي بدين وسيله به سمت سرپرست موسسه فرهنگي ورزشي استقلال منصوب مي شويد.
لازم است تا تعيين اعضاء جديد هيات مديره كه به زودي انتخاب خواهند شد نسبت به رسيدگي امور موسسه اهتمام نماييد.
اميد است با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از همكاري كليه نيروهاي توانمند در پيشبرد اهداف ورزشي موسسه استقلال موفق و مويد باشيد.

نظرات:
گزارش تخلف
بعدی