خداد افشاریان:آقای کفاشیان اینجا چه خبر است!

خداداد افشاريان از نحوه‌ي برخورد فدراسيون فوتبال با توهين كنندگان به داوري انتقاد كرد.

خداداد افشاريان كه به تازگي از داوري خداحافظي كرده است در نشست روساي كميته داوران هيات‌هاي فوتبال استان‌ها با اشاره به انتقادهايي كه از داوري‌ها مطرح مي‌شود، گفت: مطبوعات و رسانه‌ها جو بسيار بدي عليه داوران به وجود آوردند. يك روز مي‌گويند داوري‌ها پاك است و يك روز مي‌گويند داوري‌هاي ناپاك است. جالب اينجاست كساني كه اين كار را انجام مي‌دهند نماينده رسمي فدراسيون فوتبال هستند. مثلا رجبلو بيشترين توهين‌ها را به داوري مي‌كند اما مي‌بينيم كه او به عنوان نماينده فدراسيون انتخاب مي‌شود. اگر قرار است اين افراد از فدراسيون پول بگيرند بايد صادقانه هم كار كنند.

افشاريان افزود: ‌آقاي كفاشيان بهترين داور ما مسعود مرادي است. علي كريمي به اين داور فحش ناموسي داده است و تنها يك جلسه و آن هم به خاطر كارت قرمزش محروم شده است. بازيكن پشت يقه داور را مي‌گيرد و تنها دو ميليون جريمه مي‌شود. شيث رضايي و عليرضا حقيقي كه با هم دعوا مي‌كنند سه جلسه محروم مي‌شوند، آقاي كفاشيان شما بگوييد اينجا چه خبر است. ضمن اين كه گله ديگري كه دارم اين است كه هركس به فدراسيون فوتبال نزديكتر است به عنوان نماينده فدراسيون انتخاب مي‌شود.

وي با بيان اين كه پيش‌بيني‌ام اين است كه تا چند وقت ديگر جروبحث‌هاي مالي داوران آغاز مي‌شود، گفت: يك مربي مانند قلعه نويي براي قراردادش يك ميليارد تومان مي‌گيرد و بعد مي‌آيد به مسخره مي‌گويد چرا به داوران 300 هزار تومان مي‌دهيد. آقاي كفاشيان غم تمام وجود مرا گرفته است. من از جواني در داوري بوده‌ام. اما هيچ لذتي از اين كار نبرده‌ام. از شما مي‌خواهم با توجه به راهكارهايي كه وجود دارد دستمزد داوران را افزايش دهيد تا اين جهش حقوقي يك دلگرمي براي داوران باشد.

افشاريان ادامه داد: در شهر ما ياسوج من ديده‌ام كه به داوران ملي براي قضاوت در يك بازي 5 هزار تومان دستمزد مي‌دهند از شما مي‌خواهم رويه يكساني را براي پرداخت‌هاي استاني ايجاد كنيد.

افشاريان با اشاره به مدارس فوتبال گفت: فوتبالي‌ها مي‌آيند و از اسمشان براي تاسيس مدرسه فوتبال استفاده مي‌كنند و بدون اين كه خودشان حضور داشته باشند مردم را سركيسه مي‌كنند. من از شما مي‌خواهم موافقت خود را براي تشكيل مدارس داوري اعلام كنيد تا براي آينده كشور استعدادهايي شكوفا شود.


نظرات:
گزارش تخلف
بعدی