تبریک حزب الله لبنان به سپاهان

محمد رضا ساکت نيز در نامه‌هاي جداگانه‌اي به سيد حسن نصر الله، شاخه ورزشي حزب الله لبنان و باشگاه العهد لبنان قهرماني زود هنگام تيم فوتبال العهد را در رقابت هاي ليگ حرفه اي باشگاه هاي لبنان تبريک گفت.
شاخه فرهنگي ورزشي حزب الله لبنان و باشگاه العهد قهرماني سپاهان را تبريک گفتند.

شاخه فرهنگي ورزشي حزب الله لبنان و باشگاه العهد (وابسته به گروه مقاومت اسلامي حزب الله لبنان) در نامه اي قهرماني زردپوشان فولاد مبارکه سپاهان در رقابت هاي ليگ برتر باشگاه هاي ايران را تبريک گفتند.

در نامه عاصي مدير شاخه ورزشي حزب الله لبنان و دبيرکل باشگاه العهد به محمدرضا ساکت آمده است: "قهرماني شيرين سپاهان ايران را در رقابت هاي ليگ برتر ايران، جام خليج فارس تبريک و شادباش مي گوئيم. اميدواريم سپاهان به عنوان باشگاه برادر خوانده ما به موفقيت هاي خود در صحنه هاي ملي و بين المللي ادامه دهد. هواداران بي شمار باشگاه العهد لبنان از شنيدن خبر قهرماني سپاهان به عنوان باشگاه دوست و برادر خود شادمان و مسرورند. به نمايندگي از سوي حزب الله لبنان و باشگاه العهد براي سپاهان بهترين موفقيت ها را خواستاريم."

محمد رضا ساکت نيز در نامه‌هاي جداگانه‌اي به سيد حسن نصر الله، شاخه ورزشي حزب الله لبنان و باشگاه العهد لبنان قهرماني زود هنگام تيم فوتبال العهد را در رقابت هاي ليگ حرفه اي باشگاه هاي لبنان تبريک گفت.

نظرات:
گزارش تخلف
بعدی